SAL8140, Act: R°194.4 (328 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°194.4  
Act
Date: 1471-03-06

Transcription

2021-02-04 by Dominique Van Daele
It(em) jan cloet bontw(er)ke(r) heeft ghelooft den voirg(enoemde) woute(re)n xxx s(cellingen) vii d(enieren)/
gr(oeten) vlem(sch) halff tsinxene(n) naestc(omende) en(de) halff te bamisse d(aer) nae volgen(de) te/
bet(alen) q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] Hier voe(r) sijn borghe(n) des voirs(creven) jans ynghelbrechts die/
lubbere peet(er) van welle gheheete(n) roeselee(re) en(de) ka(tli)[ne] wed(uwe) jans wijlen die/
wilde met (con)d(icien) bij alsoe dat de voirg(enoemde) jan cloet den yersten t(er)mijn laet/
v(er)strijken zond(er) betalen dat dan de gheheele schult gevallen sijn sal Et p(ri)[(us)]/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator