SAL8140, Act: R°194.6 (330 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°194.6  
Act
Date: 1471-03-07

Transcription

2021-02-08 by Dominique Van Daele
It(em) goort conijns steenhouwe(r) heeft gheconsenteert ende ov(er)ghegeve(n) pauwelse/
die cuype(re) ende goessen(en) vanden eynde welke pauwels ende goessen voir hem/
als borghen te laste staen voir sijn a(m)bacht ghedragen(de) iii rijd(er)s en(de) viii st(uvers)/
alsoe verre als die voirg(enoemde) goort die nu ewechverdich es t(er) reysen inden dienste/
van onsen gened(ichs) hee(r) inder selv(er) reysen aflivich wordde dat in dien ghevalle/
de selve sijn borghen aenverden sullen en(de) te henw(er)ts neme(n) alsulken bedde als de/
voirs(creven) goort ligghen(de) heeft thuymelighe(n) ten huyse goessens ende dat v(er)coepe(n)/
ende desgelijx voert mede aenv(er)den alsulke ii rinsche als de voirg(enoemde) goessen den/
voirs(creven) goorde schuld(ich) es om hen dair aen te v(er)richten(e) en(de) te doen lossen(e) vand(er)/
borghtochte(n) voirs(creven) met coste ende co(m)me(r) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] m(ar)tii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator