SAL8140, Act: R°220.3 (379 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°220.3  
Act
Date: 1471-04-22

Transcription

2021-04-09 by Dominique Van Daele
It(em) jan va(n) vliemere(n) scoemake(r) heeft geloeft clase de wilde wonen(de)/
te mechlen sesse rins gulden(en) den guld(en) voir xx stuv(er)s gerekent/
te betalene half te sinxene(n) naestcomen(de) en(de) half te bamisse d(aer) nae/
en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout met des(er) (con)dicie(n) oft de vors(creven)/
jan va(n) vlyemere(n) oft sijn huysvrouwe bi(n)ne(n) de vors(creven) t(er)mijne sterve(n)/
en(de) alsd(an) enige p(er)soene(n) die de vors(creven) ja(n) tacht(er) oft sculd(ich) sijn mach quame(n)/
o(m)me vorderi(n)ge(n) va(n) rechte te doene op des vors(creven) jans goede o(m)me/
tot hue(re)n gebreke(n) te gerakene dat indie(n) gevalle des vors(creven) claes/
scult int geheele gevalle(n) sijn sal in sulk(er) mate(n) oft beide vors(creven)/
t(er)mijne geheel en(de) al v(er)schene(n) en(de) come(n) wae(re)n En(de) dat da(n) de selve/
claes sijn vors(creven) schult v(er)hale(n) sal moge(n) het sij opde(n) p(er)soen des vors(creven)/
jans oft op sijn goede soe hem dat nae rechte ten gereetste(n) sal/
moge(n) diene(n) d(aer) inne dat de vors(creven) jan sijn oppenbair (con)sent/
gegeve(n) en(de) ged(ra)ge(n) heeft cor(am) tybe burg(imagistr)[o] fer(ia) s(ecund)[a] p(rim)[(us)] q(uas)i mo(do)/
vide(licet) april(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator