SAL8140, Act: R°34.5 (56 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°34.5  
Act
Date: 1470-07-27

Transcription

2020-01-17 by Dominique Van Daele
It(em) den vors(creven) brief es bekint te des(er) meyni(n)ge(n) oft also gebuerde/
dat de vors(creven) meest(er) lottijn die dit tegewordich jair lanc totte(n)/
rintmeest(er)scape vand(er) faculteit vande(n) artiste(n) te loven(e) gestelt en(de)/
gecore(n) is in enige(n) gebreke wae(r) va(n) voldoene van des hij van/
weghe(n) d(er) selve(r) faculteit opgehave(n) en(de) innegebuert sal hebbe(n) dat/
dan de vors(creven) meest(er) jan inde(n) name vand(er) selv(er) faculteit oft die/
deken te [die(n)] tijde(n) sijnde hem mette(n) vors(creven) brieve behulpe(n) sal moge(n)/
opde vors(creven) p(er)soene en(de) huer goede o(m)me te v(er)crige(n) en(de) te v(er)hale(n)/
tgene en(de) alsoe vele als de vors(creven) meest(er) lottijn alsd(oen) t(er) selver/
faculteit weert tacht(er) en(de) gehoude(n) sal wese(n) met alle coste en(de)/
co(m)me(r) en(de) de vors(creven) faculteit v(er)nuecht sijnde salme(n) de(n) vors(creven) scep(enen)/
brief anichele(re)n en(de) te nyeute doen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator