SAL8140, Act: R°38.3 (59 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°38.3  
Act
Date: 1470-07-30

Transcription

2020-01-20 by Dominique Van Daele
Cont sij allen lyeden dat goort pols wonen(de) te broeke zone wijlen jans pols/
heeft ghenome(n) ende bekint dat hij ghenome(n) heeft van joffr(ouwe) m(ar)greete(n) vanden/
dijke weduwe jacops wijlen van raveschote thoff der selv(er) weduwe(n) toebehoren(de)/
gheheete(n) thoff te(n) broeke metten huysen stallen bogaerde onderhalff dach(mael) lants en(de)/
sijnre toebehoirte(n) uutghenome(n) tpoerthuys [en(de)] tduffhuys dair de voirs(creven) goort/
gheen bewindt inne hebben en sal gheleghe(n) ten broeke Te houden(e) en(de) te hebben(e)/
van halff m(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van vijff jairen lanck due(re)nde deen nae/
dande(re) zond(er) myddel volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me seven(en)/
rinssche gul(den) goet ende ghinghe alle jaire te halff m(er)te te betalen(e) der voirs(creven)/
weduwen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) se Met sulk(er) vurw(er)den/
dat de voirs(creven) goort de voirs(creven) goede jairlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde wel ende/
loflick wynne(n) werve(n) ende mesten sal ghelijck reghenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) dat de selve goort op sine(n) cost jairlix den selve(n) t(er)mijn due(re)nde/
de grachte liggen(de) lanx t(er) strate(n) op sine(n) cost in goede(n) state en(de) wesen(en)/
houde(n) sal cor(am) oppend(orp) wynghe julii pe(nulti)[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator