SAL8140, Act: R°48.2 (77 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°48.2  
Act
Date: 1470-08-16

Transcription

2020-02-11 by Dominique Van Daele
It(em) arnoldus wreysere co(m)morans apud oplinthe(r) filius q(uon)d(am) will(el)mi joh(ann)es/
de halen filius q(uon)d(am) gerardi de halen co(m)morans apud nederlinthe(r) joh(ann)es soeten/
filius quond(am) egidii co(m)mora(n)s apud heelen et lambertus claes co(m)morans/
apud nederlinthe(r) filius quond(am) walteri blaes in p(rese)nc(ia) der scepen(en) van/
loven(e) ghestaen hebben ghelooft onghesundert ende onv(er)scheyden ende een/
voir al janne die neve wonen(de) te polus zone wijlen henricx costeloes/
ende schadeloes te houden(e) ende tontheffen(e) aen gielijs reyers janne woute(re)n/
ende gheerde die neve ghebruede(re)n desselfs gielijs vanden yersten bedde/
Alse van alsulken sessenvijftich licht(er) gulden(en) elken gul(den) voir x stuv(er)s/
gherekent de welke die voirs(creven) jan de neve zone wijlen henricx den/
voirs(creven) ghebruede(re)n als nu toegeseet heeft te geloven ende hem dair/
inne te verbinden(e) voir drossete ende scepen(en) slants van mechelen/
tot putte tot drie t(er)mijne(n) te betalen Te weten(e) tderdel dair af/
bynne(n) xvii weken naestc(omende) dand(er) derdendeel bynne(n) xvii weken d(aer)/
nae volgen(de) en(de) dleste derdel bynne(n) xvii weken die dair nae/
zond(er) middel volge(n) sulle(n) Ende noch vand(en) gelufte(n) vanden gebede/
van iii(½)[c] cloeste(re)n bynne(n) jairs te v(er)crijgen(e) ende te impeteren(e) voir/
de soene ende salicheit der zielen reyners wijlen reyers brueder/
der voirs(creven) gebruede(re)n bij janne van halen zone jans wijlen va(n)/
halen van lijf t(er) doot bracht sijnde Gheloven(de) de vors(creven) arnt/
die wreys(er)e jan van halen jan toeten ende lambrecht blaes indi(vi)si(m)/
de voirs(creven) lvi gul(den) en(de) tvoirs(creven) gebet ten t(er)mijne(n) voirs(creven) te voldoene/
en(de) te v(er)nuegen(e) alsoe dat de selve jan die neve in sine(n) p(er)soene/
en(de) goede(n) dair af ongepraempt en(de) ombeschedich sijn sal en(de) blive(n)/
cor(am) oppen(dorp) vos aug(usti) xvi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator