SAL8140, Act: R°61.3 (109 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°61.3  
Act
Date: 1470-09-07

Transcription

2020-03-16 by Dominique Van Daele
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) schout van xi rinssche gul(den) spruyten(de) compt/
uut eene(n) scepen(en) brieve van lov(en) spreken(de) van eene(n) rinssche(n) gul(den) lijft(ochten)/
te xx st(uvers) ten live h(er) machiels ende lijsbette(n) voirs(creven) die henrick boen/
hubrecht hertsalfs ende jan van muysen(en) schuld(ich) wae(re)n ghedateert junii/
xxvii a(nn)[o] lxiii Ende soe es vurw(er)de oft beyde de voirs(creven) live bynne(n) den/
voirs(creven) t(er)mijne aflivich wordde(n) dat dan de voirs(creven) schulde(re)n onghehoude(n)/
sijn sullen e(n)nighe betalinghe te doene vande(n) xi rins gul(den) vors(creven) met/
vurw(er)den als de betalinghe vanden selve(n) xi rins gul(den) gheschiede(n) sal/
dat de vors(creven) h(er) machiel ghehoude(n) sijn sal der voirs(creven) sijnd(er) zust(er) ter p(rese)ncie(n)/
van huer(er) moeder uut te reyken(e) deen helicht vanden xi rins gul(den) voirs(creven)/
oft de x rins gul(den) [d(aer) af] wed(er) o(m)me aen te leggen(e) in lijfrente(n) tot huer(er)/
beyden live(n) in sulk(er) manie(re)n als die te voe(re)n stont cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator