SAL8140, Act: V°109.1 (198 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°109.1  
Act
Date: 1470-11-26

Transcription

2020-07-16 by Dominique Van Daele
It(em) johannes donde(re) als p(ro)cur(eur) h(ere)n willems van assche proofst/
van loven(e) in p(rese)nc(ia) heeft v(er)huert en(de) bekent dat hij v(er)huert heeft/
den voirs(creven) joese vander monct de wat(er)molen te wilde(r) den voirs(creven)/
proofst toebehoren(de) met allen hue(re)n toebehoirte(n) Te houden(e) en(de)/
te hebben(e) van halff meerte lestleden acht jairen lanck due(re)nde/
deen nae dande(re) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)nbynnen/
voe(r) en(de) o(m)me xix mudden rogs goet ende payabel alsulck als de/
molen wynne(n) sal alle jaire te half m(er)te te betalen(e) ende te wilde(r)/
int hoff te leveren(e) den voirs(creven) proofst oft sine(n) p(ro)cur(eur) in tijden/
sijnde den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator