SAL8140, Act: V°132.1 (227 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°132.1  
Act
Date: 1470-12-18

Transcription

2020-10-08 by Dominique Van Daele
It(em) roeloff roeloffs geheten opden kerchoff in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en)/
van loven(e) gestaen heeft v(er)huert en(de) bekint dat hij v(er)huert heeft/
goessene uuten lyemi(n)ghen scrijnemake(r) een huys met sinen toebeh(oirten)/
voe(r) en(de) acht(er) gelegen inde coesstrate opden hoeck vand(en) augustijnst(ra)te(n)/
tusschen den selven hoec in deen zijde en(de) dand(er) huys der vors(creven) roelofs/
d(aer) neve(n) gelege(n) in dand(er) zijde uutcomen(de) acht(er) tot inde augustijnst(ra)te/
Te houden en(de) te hebben va(n) sint jansmisse bap(tis)[ten] naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn va(n) sesse jare(n) lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgen(de) elx jaers dae(re)nbi(n)ne(n) o(m)me en(de) voe(r) acht gul(den) rijders/
d(er) mu(n)ten wijlen h(er)toge ph(ilip)s va(n) burg(oing)[ne(n)] en(de) va(n) brabant va(n) goude/
goet en(de) ginge alle jae(re) sint jansmisse baptisten den vors(creven) roelove/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde te betalen en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Opde vurw(er)de en(de) (con)dicie(n) h(ier) ond(er) bescr(even) inde(n) ierste(n) [te wete(n)] dat de/
vors(creven) roeloff tvors(creven) huys sine(n) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic/
houden sal van wande en(de) van dake in goed(er) r(e)p(ar)acie(n) It(em) es voirt/
vurwerde en(de) bij oppenbae(re)n (con)sente svors(creven) goessens ond(er)sproke(n) gerueh.?/
oft gebuerdet alsoe dat de vors(creven) goessen telke(n) s(in)[te] jansmisse/
de vors(creven) viii gul(den) rijd(er)s niet en betaelde m(air) den tijt va(n) betali(n)ge(n)/
een maent laet v(er)strike(n) dat dan de vors(creven) goessen gehoude(n) sal/
sijn vande(n) vors(creven) goede(n) te sceiden en(de) d(aer) uut t(er) stont te treckene/
op dat den vors(creven) roelove gelieft en(de) den vors(creven) roelove alsdan/
voldoen va(n)den gebreken d(aer) inne de selve goesse(n) ten selven/
roelove wert uut ocsuyne d(er) vors(creven) hueri(n)gen gehoud(en) sijn sal/
sond(er) argelist Geloven(de) de vors(creven) roeloff opde vurw(er)d(en) vors(creven) den/
vors(creven) goessene vand(er) vors(creven) hueri(n)gen warant te sijne cor(am) vos winge/
decembr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator