SAL8140, Act: V°137.6-R°138.1 (237 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°137.6-R°138.1  
Act
Date: 1470-12-24

Transcription

2020-10-19 by Dominique Van Daele
It(em) gielijs vand(er)stoct als p(ro)cur(eur) joffr(ouwe) lijsbetten wed(uwe) jans wijlen uute(n)hove geheete(n)/
zedelee(re) in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij alsulke ii rijd(er)s lijft(ochten) staen(de) ten live/
joes en(de) g(er)trude(n) kinde(re) des voirs(creven) wijlen jans die lodewijck m(er)cx voirsp(re)ke als p(ri)ncipael/
en(de) lodewijck van wet(er)beke en(de) jan coulon als borghe(n) desselfs lod(ewijcx) m(er)cx jairlix met/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er) daet m iiii[c] en(de) vijftich xi dage in aug(usti) sculd(ich) sijn
//
ende verschene(n) sijn in augusto lestleden ghehave(n) ende ghebuert/
heeft van lodewijcke mercx voirs(creven) den selve(n) lodewijke van dien/
pachte ende van allen ande(re)n voirleden(en) pachten quijtschelden(de) ende/
quiteren(de) cor(am) oppend(orp) lynden dec(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator