SAL8140, Act: V°152.3 (262 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°152.3  
Act
Date: 1471-01-14

Transcription

2020-11-13 by Dominique Van Daele
It(em) niet wed(er)staen(de) d(er) gelufte(n) vande(n) xlii crone(n) vors(creven) es vurw(er)de/
dat de vors(creven) sculd(er)s gestaen sulle(n) ten vors(creven) t(er)mijne aende(n) vors(creven) donder/
te betale(n) met soe vele gelts als inde(n) core(n)huse te loven(e) op eene(n)/
vrije(n) merckdach [tot hue(re)n hoeghste(n)] viii dage voir sint jansdach bap(tis)[te(n)] naestcomen(de) oft/
viii dage d(aer) nae gegoude(n) sulle(n) hebbe(n) xxi mudde(n) rox goet en(de)/
paiabel wel bereit d(er) mate(n) van love(n) gelijcme(n) dat opt/
r(e)gist(er) d(er) stat van love(n) bevi(n)den sal en(de) de beck(er)s hue(re)n prijs/
genome(n) sulle(n) hebben sond(er) vord(er) gepraemt te worde(n) behoud(elijc)/
al waert soe dat tcore(n) aen hoge(re)n prijse da(n) vors(creven) is gedroege/
dat sij nochta(n) niet meer betalen en sulle(n) dan voir elc m(ud)[de]/
ii croene(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator