SAL8140, Act: V°152.5 (263 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°152.5  
Act
Date: 1471-01-14

Transcription

2020-11-13 by Dominique Van Daele
It(em) niet wed(er)staen(de) d(er) selv(er) gelufte(n) es vurw(er)de dat de vors(creven) sculd(er)s/
gestae(n) sulle(n) te(n) selve(n) t(er)mijne aenden vors(creven) dond(ere) te bet(alen) met/
soe vele gelts als inden core(n)huse te lov(en) op eene(n) vrije(n) m(er)ctdach/
tot hue(re)n hoeghste(n) viii d(age) voe(r) oft nae s(in)[t] jansd(ach) bap(tis)[te(n)] naestc(omende)/
gegoude(n) sulle(n) hebbe(n) xi m(ud)[de(n)] rox d(er) mate(n) van lov(en) en(de) d(aer) mede/
gestae(n) sond(er) vord(er) geprae(m)t te worden mett(er) gelufte(n) vors(creven) behoud(elijc)/
al w(er)t soe dat tcore(n) meer gouwe da(n) elc m(ud)[de] ii crone(n) dat/
de sculd(er)s d(aer) mede [nochta(n)] gestae(n) sulle(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator