SAL8140, Act: V°17.3 (26 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°17.3  
Act
Date: 1470-07-11

Transcription

2019-11-04 by Dominique Van Daele
It(em) de vors(creven) h(er) vrancke in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij laureise/
van winghe en(de) wout(ere)n vand(er) moelen gesedt heeft hen te leve(re)n oft selve/
van hen tontfane hondert mudde(n) rogs goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de)/
met vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) van loven(e) worm en(de) stanc uut d(aer) af/
dat de vors(creven) laureis en(de) wout(ere)n den koese hebben s(in)[te] m(er)tensmisse naestcom(ende)/
doen van dien tween te doene soe den rogge te leve(re)n oft selve tontfane/
elc mudde tott(er) vors(creven) so(m)me(n) van c mudden vors(creven) voir xxiiii stuv(er)s d(aer) af/
de vors(creven) h(er) vrancke voir tsetten van desen bekint heeft van hen ontfange(n)/
te hebben c stuv(er)s met des(er) vurw(er)d(en) oft de vors(creven) laureis en(de) woute(r) kiesen/
den vors(creven) h(er) vrancke(n) den rogge te leve(re)n soe heeft hen geloeft de selve/
h(er) vrancke voir elc mudde geloeft te betalen tott(er) so(m)me(n) vors(creven) xxiiii stuv(er)s/
ass(ecutu)[m te liechtmisse nu naestcom(ende)] en(de) d(aer) voe(r) es borge des vors(creven) h(er) vranx als p(ri)ncipael sculde(r) claes vors(creven)/
de jonge welken borge de vorg(enoemde) h(er) vranc co(m)m(er)loes en(de) scad(eloes) geloeft/
heeft te houden en(de) tontheffen En(de) t(en) andre zijden oft de vors(creven) laur(eis) en(de)/
woute(r) kiesen den rogge selve tontfane soe hebben sij geloeft den selve(n)/
h(er) vrancken ind(ivi)sim te betalen ten selve(n) liechtmisse vors(creven) voir elc m(ud)[de]/
xxiiii stuv(er)s ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1471-04-20

Transcription

2019-11-04 by Dominique Van Daele
It(em) als woute(r) vor(screven)/
sal hebbe(n) h(er) vrancken/
xxv gul(den) min v/
stuv(er)s de(n) gul(den)/
te xx st(uvers) gereli(ck)/
soe es h(er) vrancken/
al versocht va(n)/
des(er) so(m)me(n) soe/
h(er) vrancken/
bekint heeft/
april(is) xx a(nn)[o] lxxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator