SAL8140, Act: V°184.1 (309 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°184.1  
Act
Date: 1471-02-18

Transcription

2021-01-12 by Dominique Van Daele
It(em) de voirs(creven) schuld(er)s hebben ghelooft indivisim den voirs(creven) h(ere)n/
willem(me) edelhee(re) oft bewijsenisse gheschiedde in toecomen(de) tijde(n) vand(er)/
erf(licker) renten van eene(n) rinssche gul(den) voirscr(even) dat sij die bewijsenisse/
doen sullen tot allen hue(re)n coste en(de) laste en(de) in dier vesticheid(en)/
besorghen dat de voirs(creven) rente vry ende los sijn sal en(de) blive(n) vand(er)/
beden ons ghe(ne)d(ichs) she(re)n tsh(er)toghe(n) van sdorps rechte ende schote ende/
lote ende van allen ande(re)n oncosten ende lasten die men d(aer) op soude/
moghen setten oft ordine(re)n alsoe dat de voirs(creven) h(er) willem en(de) sijn nae/
comelinghe(n) de voirs(creven) rente los ende vry van allen oncosten heffen/
en(de) bue(re)n sullen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator