SAL8140, Act: V°219.2 (377 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°219.2  
Act
Date: 1471-04-22

Transcription

2021-04-06 by Dominique Van Daele
Want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) v(er)rese(n) sijn tussche(n) m(ar)grieten/
wed(uwe) jans wile(n) nijs ja(n)ne en(de) he(n)ricke nijs gebruede(re) huer kinde(re)/
in deen zijde en(de) goessene vanden veere aen dand(ere) zijde als van/
hue(re)r beid(er) erve(n) en(de) goeden deen aen dand(er) gelege(n) buyte(n) sinte machiels/
poerte [tusschen den terf] aen deen zijde en(de) de goede peet(er)s wile(n) va(n) maerbeke/
aen dand(er) zijde Soe hebbe(n) hen de vors(creven) p(ar)tije(n) in beide(n) zijde(n)/
eendrechtelic gekeert en(de) gesubmitteert in wille(m)me de beer/
matheeuse de laheyns en(de) jacoppe vand(er) veste(n) d(er) stad meest(er)s/
van loven(e) en(de) geswore(n) wercliede Op alsulke(n) vurw(er)de dat/
de vorg(enoemde) meest(er)s vand(er) vors(creven) p(ar)tije(n) infor(ma)cie genome(n) hebben(en) huer/
uutsprake d(aer) af doen sulle(n) met tussce(n) dit en(de) sondach naestc(omende)/
mett(er) sonne(n) p(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) opp(endorp) linde(n) april(is) xxii vid(elicet)/
fer(ia) s(ecund)[a] p(rim)[(us)] q(uas)i mo(do)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator