SAL8140, Act: V°9.3 (11 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°9.3  
Act
Date: 1470-07-04

Transcription

2019-10-02 by Dominique Van Daele
Iy(em) de vors(creven) jan va(n) chynnoet geleidde en(de) reynee(r) vays hebben/
t(er) p(rese)ncie(n) vanden meye(r) en(de) scep(enen) beide hue(re)n eedt ten heiligen/
gedaen en(de) d(aer) op behoirlic gemaent genome(n) en(de) gecleert dat/
de vors(creven) goede dueghdelic op hogen met kercgeboden ind(er) kerke(n)/
vand(er) vue(re)n gedaen [v(er)cocht] sijn alsoemen dat in geliken gewoenlic is/
te doene en(de) dat de selve goede niet meer gegouden en hebben/
boven den co(m)mer d(aer) uutgae(nde) dan xxi rins gul(den) elken gul(den)/
voir xx st(uvers) gerekent v(er)cleren(de) de selve jan va(n) chynnoet/
opden selve(n) sine(n) eedt datme(n) hem dinhout vande(n) vors(creven) scepen(en)/
brieve(n) spreken(de) van eene(n) gulde(n) scilde lijfpens(ien) dueghdelic sculd(ich)/
is mette(n) v(er)loepe va(n) xiiii jaren acht(er)stellig(er) lijftochten en(de) desgelijx/
oic datme(n) hem de xv croene(n) inde(n) and(ere)n scep(enen) brieve begrepe(n)/
insgelijx sculd(ich) is Behoud(elijc) dat ind(er) betalingen vanden selven xv/
croene(n) ten afslage comen ii rins gul(den) die hij d(aer) op gehaven/
heeft En(de) dat uut ocsuyne vanden coope vanden goeden vors(creven)/
gecome(n) sijn xx rins gul(den) te xx st(uvers) den gul(den) gerek(ent) en(de) dat/
hij in afslage sijnre schult vors(creven) ierst vanden selve(n) xx rins/
guld(en) de coste van rechte en(de) v(er)lope(n) chijse vande(n) goeden vors(creven)/
gedragen(de) t(er) so(m)me(n) va(n) iiii rins gul(den) xvii stuv(er)s xii mite(n) afgetoge(n)/
ontf(angen) heeft de so(m)me va(n) xv rins gul(den) viii(½) pl(a)c(ken) en(de) also is/
h(ier) mede afgeleet en(de) gequete(n) de vors(creven) lijfpens(ie) int p(ri)ncipael en(de)/
op tvors(creven) acht(er)stel gehave(n) iiii rins gul(den) xii stuv(er)s ii(½) pl(a)c(ken) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator