SAL8142, Act: R°10.1 (14 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°10.1  
Act
Date: 1473-07-03

Transcription

2019-09-05 by Véronique Bavin
It(em) nae dien dat lodewijck uuter helicht den welcken met/
rechte gheleidt sijn ende in handen ghesedt thof ende de goede/
gheheeten van bloemendale gheldolve vanden veene toebehoren(de)/
te weten(e) de gheheel woni(n)ghe metten huysen hoven bog(ar)den landen/
eeussellen beempden met allen ande(re)n hue(re)n toebehoirten ghelegen inde/
p(ro)chie van halen ghelijkerwijs jacop wijlen vander moncken de vors(creven)/
goede te voe(re)n aldair te houden plach voir ghebreck van betalinge(n)/
van eene(n) pont oud(en) grote(n) tournoyse xv oude schilde van tselve pont/
en(de) lxxxv pl(a)c(ken) en(de) tderdel van eend(er) pl(a)c(ken) [pay(ments)] brab(ants) voir elken ouden schilt/
gherekent erf(liker) rinten alle jaire te kersmisse te betalen(e) ende de vors(creven)/
gheldolf als possesseur vanden selve(n) goeden comen voir scepen(en) van/
loven(en) ende heeft ghelooft op eene(n) banduyen van x rijde(r)s ad op[(us)]/
d(omi)ni duc(is) den voirs(creven) lodewijcke uut(er) helicht dat hij acht(er)volgen(de) der/
selv(en) leveringhe(n) alle de bladinghe vanden selve(n) goeden afdoen sal/
en(de) die met goeder rekeni(n)ghen ende met goeden inventarijse bynne(n)/
den selve(n) hove inne doen sal ende den selve(n) inventar(ijs) met ede/
v(er)ifice(re)n ende hem copie tsijne(r) versuecke van dien ov(er)gheve(n) op dat de/
voirs(creven) lodewijck dat beg(er)t Ende voort de selve goede niet te mynde(re)n/
nocht hem dier tonderwynden in gheenre manie(re)n hij en sal den selve(n)/
lodewijcke vanden voirs(creven) l(i)b(ra) grote met coste ende co(m)me(r) d(air) op gegae(n)/
met rechte v(er)nueght ende betaelt hebben Ende oft den selve(n) lod(ewijck)/
ghelieft soe sal de vors(creven) gheldolff de voirs(creven) goede moten stellen ter/
vercoepinghen ende tghelt van dien comen(de) den selve(n) lodewijcke laten/
trecken tot sulke(n) su(m)men toe dat hij volcomelyck (ver)nueght en(de) betaelt /
sal zijn van sijne(n) ghebreke voirs(creven) cor(am) blanck(ar)t lynden julii iii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus