SAL8142, Act: R°239.1 (411 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°239.1  
Act
Date: 1474-01-20

Transcription

2020-10-03 by myriam bols
Nae dien dat lambeert mandareel met wettig(er) clachten die hij nae/
den rechte der stad van loven(e) ghedaen hadde op arnde de smet van/
pelleberghe ende den selve(n) arnde dair voe(r) met rechte verreyct Met/
welken verreycken hij lambeert meynde te verhalen eene zeke(re) comescap die/
tusschen hem als coep(er)e ende den voirs(creven) arnde als v(er)coep(er)e gheschiet was/
soe hij seyde van hondert mudden grains te weten(e) xx mudde(n) t(er)wen/
xx mudde(n) rox xx mudde(n) g(er)sten xx mudde(n) hav(er)neels ende xx mudde(n)/
erweten elck mudde van dien voir eene(n) guill(el)mus schilt xxiii stuv(er)s/
voir elken guill(el)mus schilt gherekent Ende dair nae bijden raide vander/
stad ghet(er)mineert was dat de voirs(creven) verreyckinghe soude bliven berustende/
zonder die opden voirs(creven) arnde te exeque(re)n behoudelijck dat de selve smet/
ghehouden soude sijn te rechte te comen ende te rechte inne te stane teghen/
den voirs(creven) lambrechten vander voirs(creven) comescap ende dair toe dach van rechte/
ghenome(n) hebben voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) opden donderdach vande(n)/
jairghedinghe die nu wa(r)en nae kersmisse voe(r)leden o(m)me vander voirscr(even)/
comescap teghen malcande(re)n rechts te pleghen Ende oft van dien faute/
wa(r)e inden voirs(creven) arnde dat de voirs(creven) lambeert met sijne(n) voirs(creven) v(er)reycki(n)ge/
met rechte soude moghen voort varen ghelijck de voirs(creven) t(er)minacie dair toe/
hem de voirs(creven) lambeert ghedroech gheregistreert steet decemb(ris) xv lest voe(r)/
leden Ende de voirs(creven) lambeert ten voirs(creven) donderdaghe inden voirs(creven) jairgedinge/
voirs(creven) hem te rechte teghen hem den voirs(creven) arnde p(rese)nteerde ende voort van/
daghe te daghe totten daghe toe van heden tot welken voirs(creven) dond(er)dage/
noch totten vervolghen(de) daghe(n) van rechte noch op heden de voirs(creven) arnt/
bij hem selve(n) noch bij sijne(n) p(ro)cur(eur) ghecomp(ar)eert en heeft Soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) ghewijst voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) lambeert met sijne(en) v(er)reycke(n)/
met rechte sal moghen voort varen cor(am) blanck(aer)t absoloens hoeve(n) hy lynde(n)/
januarii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus