SAL8142, Act: R°240.2 (413 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°240.2  
Act
Date: 1474-01-20

Transcription

2020-10-03 by myriam bols
Item na dien dat arnt de pape met zijnen medeplege(re)n/
gielise vanden p(er)re sinte petersman van loven(e) om zeke(re)/
saken wille in rechte betogen hadde voir de wet te lye(r)/
dair de selve gielis vanden gerichte declineerde mits/
sijnd(er) vrijheit voirs(creven) uuten welcken de selve arnt ind(en)/
name van hem selven en(de) sijnen medeplege(re)n den vors(creven)/
onsen sinte petersman voir meye(r) en(de) sinte petersmanne/
van lov(en) te rechte heeft doen bescriven tot eenen/
genoempden daghe v(er)streken inden selven brieve begrepe(n)/
En(de) de selve onse sinte petersman tot dien dage selve/
in p(er)sone niet comen en is mair sant sijnen procur(eur) die/
als doen teghen den vors(creven) arnde dach van rechte nam/
inde banc voir meye(r) en(de) sinte sinte petersmanne van lov(en)/
te compareren des yersten dondersdach na derthien dach/
lestleden En(de) want de vors(creven) onse sinte petersman noch/
sijn procur(eur) tot dien daghe noch tot gheene(n) v(er)volgen(de)/
daghen van rechte noch oic op heden comen en zijn te/
rechte tegen den vors(creven) arnde oft zijnen procur(eur) dair/
des voirs(creven) arnts procur(eur) (com)pareerde Soe hebben de sinte/
petersmanne van loven(e) ter manissen smeyers met vo(n)nisse/
gewesen dat de voirs(creven) arnt de pape opden vors(creven) onsen/
sintepetersman sijn recht sal moghen vort volghen/
vander voirs(creven) saken ter plaetsen dair hij die begonnen/
hadde p(rese)ntibus ludovico roelants johanne blanck(aert)/
iudoco absoloens filio quond(am) iudoci et renero de/
wijtvliet januarii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus