SAL8142, Act: R°242.5 (418 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°242.5  
Act
Date: 1474-01-22

Transcription

2020-10-06 by myriam bols
Cu(m) cond(icione) q(uod) dat hem elc hier mede sal moegen behupen alst hem gelieft/
dat hij costelois gehouden ende met allen ontslaghen worde vander/
borchtocht van ii rijnsch(en) gulden(en) lijft(ochte) die jan wilen uuten hove int/
jair van lix junii xi tot zijnen live ende ten live joff(rouwe) lijsbetten zijnre/
dochter tegen den voirs(creven) jaq(ue)mairde als principael en(de) arnde toussain/
zijnen sone met meer ande(re)n [als] borghen gecocht heeft dair voe(r) de/
voirs(creven) jan ende mathijs op heden met eenen geannexeerden brieve/
des vors(creven) jaq(ue)mards borghen bleven zijn ende oic v(er)richtt va(n) alle(n)/
costen ende lasten die hij d(air)om sal moegen hebben of liden in e(n)nig(er)/
manie(re)n eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus