SAL8142, Act: R°245.2 (423 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°245.2  
Act
Date: 1474-01-10

Transcription

2020-10-08 by myriam bols
It(em) henrick van couweghem ende willeken fierens beyde nu ter/
tijt dienen(de) she(re)n van meilhem hebben ghekent ende ghelijt dat sij/
uuten handen der werdynne(n) arnts boenaerts wonen(de) inde symme/
te loven(e) ghehaven en(de) ontfanghen hebben xlvi stuv(er)s die de hee(re)/
van gave(r) den selve(n) twee p(er)soenen van hue(re)n pijn ende arbeyde sculd(ich)/
was dair voe(r) dat de selve werdynne ten aensuecken en(de) beg(er)te/
des rintmeest(er)s desselfs h(ere)n van gheete gesproken en(de) borghe bleve(n)/
was der selv(er) werdynne(n) dair af volcomelijck quijtschilden(de)/
cor(am) tybe burg(imagistr)[o] act(um) januarii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus