SAL8142, Act: R°246.2 (425 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°246.2  
Act
Date: 1474-01-26

Transcription

2020-10-08 by myriam bols
It(em) h(er) peter de beye(re) canonick inder kercken van s(in)te peters te loeven/
die ten selven rechte voe(r) scepen(en) van loeven overheeft van marien/
wilen ve(re)nog(er)nen eenen scepen(en) brieff van loeven gemaict int/
jair van lviii xxii daghe in junio sprekende van iiii ryd(er)s/
erflic dair inne bertelmeeus de hont jan de hont zijn sone/
peter van graven willem vand(er) hofstad ende wouter de becke(re)/
gehouden ende verbonden zijn In teg(ewoirdicheit) der scepen(en) van lov(en) gestae(n)/
heeft gekind ende verleden dat hem de twee ryders erflick/
vanden voirs(creven) vier ryd(er)s erflic bijden voirs(creven) pet(ere)n vanden b(er)ghe/
volcomelic afgeleeght ende gequeten zijn mids vestich(eit) van/
twee ande(re)n ryders erflic die de selve peter als principael met/
goirde vanden berghe zijnen brueder en(de) diericken van langrode/
zijnen swagher ter begerten ende versuecke des voirs(creven) h(ere)n pet(er)s/
in afslaghe der vier rijders voirs(creven) den meest(er)s vand(er) brued(er)scap/
vanden heylighen sacramente inder kercken van s(in)te pet(er)s te/
loeven gedaen hebben om dair mede jairlicx gecelebreert ende/
gesonghen te worden alsulke drie missen erflic alse de vors(creven)/
wilen marie voe(r) de zalicheit van heurer zielen in heuren/
testamente beg(er)t ende geordineert heeft en(de) dair voe(r) zij/
de ii ryd(er)s erflic als vanden vier ryders erflic vors(creven) gemaict/
en(de) gelaten hadde van welken ii ryders erflic alse vanden vier/
ryd(er)s erflic voirs(creven) de voirs(creven) h(er) peter den voirs(creven) sculde(re)n ende/
heur goede en(de) alle ande(re) dairaf quitancie behoeven(de) volcomelic/
quijtgeschouden heeft Gelovende hen d(air)af ne(m)mermeer aen te/
spreken te quellen of te moeyen in gheenen rechte gheestelic of/
weerlic in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus