SAL8142, Act: R°262.2-V°262.1 (455 of 811)
Search Act
previous | next
Act R°262.2-V°262.1  
Act
Date: 1474-02-05

Transcription

2020-10-22 by myriam bols
It(em) jan wouters soen wilen claes ende jan cardinaels heeft genomen en(de)/
bekendt genomen te hebben tegen janne vrancx woenen(de) ter beke/
inde prochie van wack(er)sele een wyndmoelen met heurer toebe/
hoirten gelegen terps de welke de vors(creven) jan vrancx and(er)wile/
in pechtinghen genomen heeft tegen h(ere)n janne van ranshem ridde(r)/
Te houden te hebben en(de) te gebruycken van cleyn vastelavonde/
naistcomende eenen t(er)mijn van neghen jairen langh deen na dand(er)/
zonder middel volgende elks jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om xxiiii/
mudden rogs en(de) een mudde tarwen beide goeds en(de) payabels/
grains cu(m) vanno der maten va(n) loeven alle vierdel jairs tvie(re)ndel/
d(aer)af te betalen(e) den vors(creven) janne vrancx jairlicx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
(et)c(etera) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Met vors(creven) vorw(er)den dat de vors(creven) jan wout(er)s/
tallen drie jairen vanden vors(creven) t(er)mijne vand(er) vors(creven) moelen sall/
moegen scheiden bij also dat hij dat als hij scheiden wilt den/
voirs(creven) janne vrancx [een half jair te voe(re)n] sal moeten kundighen It(em) want de zeyle(n)/
bynnen tot d(er) vors(creven) moelen behoiren(de) nu geschatt zijn op vier/
pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck zo es vorwerde dat de vors(creven) molde(r)/
die tsijnen afscheiden also goed ald(aer) laten sal en(de) hij sal de yse(re)n/
beelen vand(er) vors(creven) moelen houden wel en(de) loflic staende op zinen/
cost It(em) en sal de vors(creven) molde(r) gheenen molster hebben vanden
//
graine dat hij den vors(creven) janne vranckx malen sal It(em) sal de vors(creven) molde(r)/
zonder afslach vander vors(creven) so(m)men den vors(creven) janne vrancx [betalen] tallen/
xiiii nachten na dingaen vanden voirs(creven) t(er)mijne drie moelevate/
ghersten gemalen En(de) oft de voirs(creven) molde(r) inde voirs(creven) moelen/
yet v(er)suymde dat sal hij wed(er) op zijnen cost doen maken En(de)/
alle dese vorwerden (et)c(etera) En(de) hier voe(r) es borghe svors(creven) mold(er)s/
jan cardinaels zijn b zwag(er) woenen(de) te quaderebbe Et p(ri)mus/
lyemi(n)ghen lynden febr(uarii) v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus