SAL8142, Act: R°274.1 (482 of 815)
Search Act
previous | next
Act R°274.1  
Act
Date: 1474-02-12

Transcription

2020-10-26 by myriam bols
Item tvo(n)nisse tusschen daneele daneels alse geleidt tot den haefliken/
goeden jans van opleeuwe voer zijn deughdelick gebreck van dien/
dat de selve jan van opleeuwe den voirs(creven) daneele gelooft heeft scadel(ois)/
te houden ende tontheffen van eenen vie(re)ndeele van v pet(er)s lijft(ochte)/
ten live wouters meynen droeghscheerd(er)s d(air) inne de selve daneel/
met meer ande(re)n verbonden steet met scepen(en) brieven van loeven/
in deen zijde en(de) den voirs(creven) janne van opleeuwe in dande(re) aldair/
de voirs(creven) [welck] daneel dede p(ro)duce(re)n in rechte eenen scepen(en) brief van lov(en)/
vander daet xiiii[c] lxvi opten xiiii dach van julio inhouden(de) dat/
de voirs(creven) jan van opleeuwe hem vanden voirs(creven) vie(re)ndele der vors(creven)/
lijftocht gelooft heeft scadelois te houden en(de) tontheffen gelijc/
de selve brieve dat voirder uutwisen ende begripen En(de) dede/
voert p(ro)duce(re)n hoe dat hij bij rigoe(re) van rechte vanden voirs(creven) wout(ere)n/
met rechte bedwonghen tvoirs(creven) vie(re)ndeel heeft afgequeten met gad(er)s/
den acht(er)stelle der selver metter so(m)men van xxiiii(½) gulden(en) te x/
stuv(er)s tstuck en(de) vii(½) stuv(er)s gelijc de brieve van dien dairop gemaict/
januarii xxix lestleden dat inhouden ende begripen Dair tegen/
de voirs(creven) jan van opleeuwe hem opponeerde seggende dat hij zeke(re)/
pe(n)ninghe opten wissel gesett hadde om de voirs(creven) lijftocht te betale(n)/
meynende mids dien te gestaene Dair op de voirs(creven) daneel repliceerde/
dat tgelt alleene vanden pachte en(de) niet vander principaelre quiti(n)ge(n)/
aldair gesett was en(de) es oic den selven pacht gesett na dien/
dat de selve daneel ten v(er)suecke des voirs(creven) wout(er)s met brieven/
vander stad versocht es te voldoende So es ten uut(er)sten gewijst/
dat den voirs(creven) daneele en(de) zijnen beleide de haeflike goede des/
voirs(creven) jans van opleeuwe volgen selen tot behoef zijnre wettig(er)/
gebreke voirger(uert) absoloens miles blanckairt abs(oloens) m(er)cels hoeven/
lynden fe(bruarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus