SAL8142, Act: R°298.2-V°298.1 (518 of 811)
Search Act
previous | next
Act R°298.2-V°298.1  
Act
Date: 1474-02-28

Transcription

2020-11-09 by myriam bols
Item de vors(creven) jan de cryte(re) woenen(de) te loven(e) in p(rese)ncia d(er)/
scepen(en) van loven(e) gestaen heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hem jan van wetsingen die wynne is vruwe/
m(ar)grieten vand(er) borch weduwe he(re)n willems wilen/
van haller ridders en(de) huer(er) kynde(re) die zij heeft vand(en)/
selven wilen he(re)n willem(me) [in hue(r) hof te cleyn haller] met gereeden pe(n)ninghen/
wael volcomentlic en(de) dueghdelijc betaelt v(er)nueght/
en(de) gecontenteert heeft van dien tween(de) vijftich mudd(en)/
corens d(er) maten van cleyn haller die de vors(creven) jan van/
wetsinghen uut saken vand(er) pechtinghen vand(en) [vors(creven)] hove/
van cleyn haller sculdich was vand(er) sinte andriesmisse/
lestleden gevallen en(de) die de vors(creven) jan de cryte(re) gecocht/
hadde tegen jorise vanden neuffle als man en(de) mo(m)boir/
der vors(creven) vruwe m(ar)griete(n) gelijc seke(re) instrumenten/
d(air)af gepasseert voir hellijn goffart als notarijs ende/
getuygen vand(er) daet xiiii[c] lxxiii januarii xxii uutwisen
//
en(de) begrypen scelden(de) den vors(creven) janne van wetsingen vand(er)/
vors(creven) lii mudden corens volcomentlic quijt Geloven(de) hem/
dair af ny(m)mermeer aentespreken te moyen noch te/
vexeren in gheenen rechte gheestelic noch weerlijck/
in gheend(er) manie(re)n en(de) van deser quitancien recht warant/
te sijne en(de) te bliven cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus