SAL8142, Act: R°304.4 (531 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°304.4  
Act
Date: 1474-03-03

Transcription

2020-11-13 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat voir ons come(n) is lodewijc/
roelofs onse medeburg(er)meest(er) te loven(e) en(de) heeft gecon/
stitueert gesedt volcome(n) macht proch(urac)ie en(de) auct(oriteit) gegeve(n)/
willem(me) van leefdale alle en(de) yegewelcke sijn sake(n)/
questien en(de) gescillen in meliori forma alle zijn chijse(n)/
rente(n) en(de) erfpachte(n) te manen teysschen opte boren/
en(de) tontfangen d(aer) voer te panden te daghen/
rasteme(n)te(n) te doen legghen die met rechte tex/
eque(re)n voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlic/
getuyge(n) te leiden (et)c(etera) te replice(re)n en(de) te duplice(re)n/
(et)c(etera) En(de) vortaen generalic (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) ratu(m)/
salvo iusto calculo marcii iii cor(am) petro vand(er)/
most substituto burg(imagistro) abs(oloens) abs(oloens) scab(inis) m(ar)cii iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus