SAL8142, Act: R°312.2 (556 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°312.2  
Act
Date: 1474-05-14

Transcription

2020-11-19 by myriam bols
Meester jan trabukier heeft op heden zijn hand op zijn borst/
leggende als priester geaffirmeert en(de) gecertificeert ten heiligen/
dat hij als geleidt tot den goeden anthoenijs madea voer zijn/
wettighe gebreke vanden selven zinen deughdeliken gebreke/
boven alle ontfangh noch in gebreke es inder so(m)men van iiii[c]/
cronen te xxiiii stuv(er)s de crone gerekend cor(am) abs(oloens) milite/
blanckairt iud(oco) abs(oloens) m(er)cels hoeven lynden maii xiiii a(nn)[o]/
xiiii[c] lxxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus