SAL8142, Act: R°313.3 (559 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°313.3  
Act
Date: 1474-03-07

Transcription

2020-11-21 by myriam bols
It(em) willem pater noster soen wilen willems die getruwt heeft g(er)truyden/
dochter jans wilen van bierbeke gestaen voe(r) gielise van duffle/
als stadhoude(r) vanden burg(er)meest(er) en(de) goeswijns tijbe oic burg(er)meest(er)/
te loeven heeft in handen vanden selven burg(er)meeste(r) gelooft/
en(de) toegeseeght huyghen van udekem alse maegh ende vriend/
der voirs(creven) g(er)truyden aldair tegewoirdich staende en(de) dat va(n) wege(n)/
der voirs(creven) g(er)truyden dat accepte(re)nde dat hij willem der selv(er) g(er)truyde(n)/
tot negheenen tijden meshandelen en sal noch heur slaen stoten/
noch smiten Ende oft hij dat dade zo heeft hij dairaf gelooft/
en(de) geleden te staene ter correctien vander stad en(de) plegen en(de)/
doeghen sgheens des de selve stad uut saken van dien over hem/
t(er)mijne(re)n sal Act(um) cor(am) dict(is) burg(imagistris) m(ar)cii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus