SAL8142, Act: R°314.3 (561 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°314.3  
Act
Date: 1474-03-07

Transcription

2020-11-21 by myriam bols
It(em) laureys ende alard schyeners gebruede(re)n soene wilen arnds in p(rese)ncia hebbe(n)/
gekindt en(de) gelijdt ontfanghen te hebben en(de) gehaven uut handen loenijs/
van bierbeke tweelf ryders der mu(n)ten (et)c(etera) te xxvi stuv(er)s tstuck van/
verlopen en(de) acht(er)stellighe pachten van vi jairen verschenen Te/
weten vanden xxix[ten] daghe(n) va(n) m(er)te int jair xiiii[c] lxvii lxviii lxix/
lxx lxxi en(de) lxxii na costume van scriven shoofs van camerijc uut/
bedwanghe en(de) crachte van zek(ere)n scepen(en) brieven van loeven sprekende/
va(n) ii ryd(er)s ind(er) werden vors(creven) lijftochten dair inne de voirs(creven) loenijs va(n)/
bierbeke met h(ere)n conrairde vander mee(re)n ridde(r) aen de vors(creven) gebrued(ere)n/
met scepen(en) brieven van loeven verobligeert es vander date xiiii[c] lix/
m(ar)cii xix Scelden(de) den voirs(creven) loenijse vanden vors(creven) xii ryd(er)s volcomel(ic)/
quijt cor(am) lyemingen m(er)cels m(ar)cii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus