SAL8142, Act: R°362.2 (641 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°362.2  
Act
Date: 1474-04-06

Transcription

2021-01-01 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) henrick vanden putte ende lijsbeth zijn wijf in p(rese)ncia (et)c(etera)/
hebben gekindt en(de) gelijdt inden name en(de) tot behoef der voirs(creven) executeurs/
dat zij mids der guedinghen vanden vijf rijnsch(en) gulden(en) erflic vors(creven)/
hen bijden voirs(creven) executeurs gedaen dair voe(r) tot heuren laste aenge/
nomen hebben te dragen ende te betalene van desen daghe voerts/
de lijfrenten hier na bescr(even) die de vors(creven) wilen meester goird pasteel/
met zek(ere)n borghen die hij dair voe(r) gesett heeft met scepen(en) brieve(n)/
van loeven sculdich es Ierst aen mychiele de swerte(re) ii ryd(er)s lijft(ochten)/
tot zijnen live alleene It(em) aen meest(er) pet(ere)n bode vi rijnsch gulden(en) oic/
tot zinen live alleene Geloven(de) de voirs(creven) henr(ick) en(de) lijsbeth zijn wijf/
den voirs(creven) executeurs en(de) den erfgenamen des vors(creven) wilen meester/
goirds en(de) heur goede vanden selve(n) lijfrenten beide int principael/
en(de) jairliken voirtaen vallen(de) en(de) verschinen(de) rinten tontlasten en(de)/
tontheffen die te verborghen te verpanden oft af te leggen alsoe/
dat de voirs(creven) executeurs en(de) de voirg(enoemde) erfgenamen en(de) heure goede/
dairaf van nu voirtaen ontlast ende ongepraemt zijn sullen en(de)/
bliven Et p(ro)inde obligav(eru)nt p(re)d(i)c(t)am mansione(m) cu(m) suis p(er)tinen(tiis) sit(am)/
ut sup(ra) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus