SAL8142, Act: R°374.1 (655 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°374.1  
Act
Date: 1474-04-19

Transcription

2021-01-08 by myriam bols
It(em) symon vand(er) hofstad sone willems wijle(n) vander hofstad/
ende joffrouwe katline va(n) halleer sijn huysvrouwe in p(rese)ncien/
der scepen(en) van loven(e) gestaen hebben geloeft voir hen hue(re)n erven/
ende naecomelinghe(n) loenise va(n) udekem sijne(n) erve(n) en(de) naecomeli(n)ge(n)/
alse va(n) alsulke(n) lande(n) en(de) goeden d(aer) inne de vors(creven) loenijs biden/
vors(creven) symone en(de) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] sijnre huysvrouwen voir den rintm(eeste)r/
va(n) ha(n)nuyt en(de) va(n) linguet en(de) den eygen(en) genoete(n) va(n) braba(n)t ald(air)/
gegoet en(de) geerft is gelijc de brieve d(air) op gemaect int jaer xiiii[c]/
en(de) lxxiii in dece(m)brii xiiii daghe de selve goede inne houden ende/
begrijpen altijt genoech te doene op dat hem dair af eer min da(n)/
genoech gedaen wa(r)e en(de) de selve goede voir vry eygen te wara(n)de(re)n/
p(ro)ut cor(am) blanck(aer)t lynden april(is) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus