SAL8142, Act: R°378.2 (659 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°378.2  
Act
Date: 1474-04-23

Transcription

2021-01-11 by myriam bols
It(em) h(er) jan pols priest(er) die geleidt es inden name van hem selven en(de) als p(ro)cur(eur)/
katlinen van gaespoele [voer (½) pet(er) erflic] tot den goeden jans wilen vanden kerchove ende/
wouters wilen pols zijns behuwde soens in deen zijde ende jan de/
cock die getruwt heeft der weduwen vanden voirs(creven) wilen wout(ere)n/
die de voirs(creven) goede verantw(er)den wilt in dande(re) hebben den dach van/
rechte die op heden diende om den voirs(creven) h(ere)n janne zijn verificacie van/
van zijnre schult te doene uutgestelt tot van heden in viii daghen te mistide/
om alsdan dair mede voirt te varen zo na rechte behoirt coram o(mn)ib[(us)]/
scabinis in scampno ex(cep)[to] lyeminghen tsat(er)d(aighs) ap(ri)lis xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus