SAL8142, Act: R°393.3-V°393.1 (686 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°393.3-V°393.1  
Act
Date: 1474-05-04

Transcription

2021-02-11 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jan scrijnken in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gekindt en(de) gelijdt dat hij/
int vercopen dat hij gedaen heeft aen janne vander hoeven ty(n)nepotghiete(r)/
vanden goeden begrepen inden scepen(en) brieve van loeven dair aen desen/
tegewoirdigen brief gehanghen es den selven janne vander hoeven
//
bevorw(er)t hadde dat die ii cronen die jacop scholier aende selve goede/
heffende es staen ter quitinghen elken pe(n)ningh met xviii geliken/
pe(n)ninghen ende want men bevind ter wairh(eit) dat zij staen ter/
quitinghen elken pe(n)ningh met xx geliken pe(n)ninghen So heeft/
gelooft de voirs(creven) jan scrijnken den voirs(creven) janne vander hoeven zo/
wanneer den selven janne vander hoeven gelieven sal de selve/
twee cronen te quiten dat hij dan den selven janne vander hoeven/
opleggen en(de) betalen sal vier cronen eens oft zo vele doen/
aen den voirs(creven) jacoppen dat de selve jan met xviii geliken pe(n)ni(n)ge(n)/
voer elken pe(n)ning te gheven gestaen sal en(de) met vollen pachte/
Ende te meerd(er) vestich(eit) van dien so heeft hij bij orlove tshe(re)n/
vanden gronde in title van wettighen onderpande den voirs(creven) janne/
vander hoeven verobligeert en(de) te pande gesett eenen ryde(r) vanden/
drie ryd(er)s erflic inden selven brieven begrepen die de voirs(creven)/
scrijnken aende voirs(creven) goede behouden heeft en(de) heffende es eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus