SAL8142, Act: R°404.3 (710 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°404.3  
Act
Date: 1474-05-11

Transcription

2021-02-17 by myriam bols
It(em) de vors(creven) lodewijc gheerts heeft den vors(creven) gorise in hande(n)/
gesedt in meerd(er) gel vestich(eit) d(er) gelufte(n) vande(n) xii peet(er)s vors(creven)/
de selve(n) juwele(n) h(ier) nae bescr(even) te wete(n) een silve(re)n scale en(de) iiii/
silve(re) lepele wegen(de) te gade(r) [vacat] in sulk(er) vuege(n)/
soe v(er)re de vors(creven) gorijs vand(er) vors(creven) scult niet en worde betaelt/
ten dage vors(creven) dat da(n) de vors(creven) gorijs de vors(creven) juweele/
sal moge(n) v(er)coepe(n) ten prise va(n) goutsmede(n) ind(er) stat va(n) loven(e) en(de)/
de pe(n)ni(n)ge d(aer) af comen(de) d(aer) af te hemwert trecke(n) in afslage/
d(er) xii peet(er)s vors(creven) sond(er) die and(er)ssins iet te derve(n) handele(n)/
met enige(n) rechte cor(am) p(re)d(ictis) scab(inis) et crauwels forest(ario)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus