SAL8142, Act: R°43.1 (66 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°43.1  
Act
Date: 1473-08-23

Transcription

2019-11-04 by Véronique Bavin
Allen den ghenen (et)c(etera) Doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons/
come(n) es in p(ro)pren p(er)sone jan besuets na(tur)lick zone besuets wijlen van besuets/
ende heeft met sijne(n) vrijen eygen(en) wille in alle der bester forme(n) en(de) manie(re)n/
soe dat nae recht best mach diene(n) en(de) behoe(re)n wettelick ghemechticht en(de)/
volcome(n) macht ghegeve(n) anthonyse besuets sine(n) brueder arnde vanden/
zande gielyse aroens thomase mussis willem(e) van leefdale ende/
anthonyse van guttveer diene(r) des voirs(creven) jans besuets en(de) elken van/
hen besundert bring(er) van desen o(m)me alle desselfs jans besuets sculde(n)/
te loven(en) ende dair omtrent diemen hem schuldich es oft naemaels wesen/
sal aen wat p(er)soene(n) dat dat sijn mach te manen teyschen op te bue(re)n en(de)/
tontfanghen den schulde(re)n van hue(re)n ontfanghe quijt te schilden en(de)/
quitan(cie) te gheven De selve schulden aen ende teghen eenenyeghelyken/
met rechte te vervolghen te bedinghen te wynnen en(de) te v(er)liesen uutsett/
en(de) composicie te maken ende alle tgene daer inne te doene en(de) te/
vorde(re)n het sij inden rechte oft anderssins dat de selve jan besuets/
selve doen soude ofte mochte waert dat hij p(rese)nt ende voir oeghen wae(re)/
P(ro)mittens rat(um) due(re)nde dese p(ro)curacie en(de) mechtich(eit) totten wederroepe/
des vors(creven) jans ende niet lang(er) cor(am) duffle viceburg(imagistr)[o] judoco absoloens/
lynden scab(inis) augusti xxiii[a]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus