SAL8142, Act: R°52.1 (88 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°52.1  
Act
Date: 1473-09-04

Transcription

2019-11-07 by Véronique Bavin
It(em) peet(er) die welde zone wijlen peet(er)s in p(rese)nc(ia) heeft v(er)huert/
en(de) bekint dat hij v(er)huert heeft janne van kesselle zone pet(er)s van/
kesselle een stuck wijng(ar)ts houden(de) xvi(½) roeden ghelegen aen den/
schoerberch tusschen janne vanden velde ende [ja(n)ne] vanden velde hallebeke/
Te houden en(de) te hebben van sinte m(er)tensmisse naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van x jaire(n) lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel/
volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) op alle co(m)mer en(de) last dair uut/
gaen(de) ten behoirlijken tijden te bet(alen) ende dae(re)n bove(n) op xi stuv(er)s/
die de voirs(creven) jan den voirs(creven) pete(re)n alle jaire tsinte m(er)tensmisse inden/
wynt(er) gelooft heeft te bet(alen) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
met (con)d(ici)[e(n)] dat de voirs(creven) jan van kesselle den voirs(creven) wyng(ar)t jairlix/
sine(n) tijt due(re)nde wel en(de) loflick wynne(n) en(de) wercken sal van allen/
ghetijdigen werck ten behoirlijken tijden behoiren(de) de voirs(creven) pet(er)/
den voirs(creven) ja(n)ne vand(en) hueringhen tegen eenenyegelijken warant/
te zijne cor(am) lyeminge(n) j(ohann)e abs(oloens) sept(embris) iiii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus