SAL8142, Act: R°69.1 (113 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°69.1  
Act
Date: 1473-09-20

Transcription

2019-11-23 by Véronique Bavin
It(em) henrick ende willem wigg(er)s ghebruede(re) kinde(re) wijlen henricx/
wonen(de) te cortelke hebben ghelooft indivisim ja(n)ne van ee(re)nbeghem/
gheheeten van rode liiii rinssche gul(den) te xx stuv(er)s tstuck me(dia)[ti(m)] ad joha(nni)s/
bapt(iste) p(ro)x(ime) et mediatim ad remigii ep(iscop)i dein(de) sequen(s) p(er)sol(vendos) q(uolibet) ass(ecutu)[m] alse/
vanden coepe vanden houte schaerhoute van eene(n) bossche geheete(n)/
spuelbosch des voirs(creven) jans houden(de) drie boend(ers) vel c(ir)cit(er) gelegen/
inde p(ar)ochie van libbeke met (con)dicie(n) dat de voirs(creven) ghebruede(re)/
den voirs(creven) bosch vellen sullen bynne(n) der maent van april/
naestc(omende) en(de) geruympt hebben bynne(n) meys d(air) nae Ende/
opde vorlen alsoe vele houts laten datme(n) den selve(n) bosch/
d(air) met loflick sal moge(n) bevreden en(de) quechaghen ende/
dopghaende houdt laten staen zond(er) slene(n) cor(am) blanck(ar)t lynde(n)/
sept(embris) xx
ContributorsWalter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus