SAL8142, Act: R°79.3 (139 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°79.3  
Act
Date: 1473-09-30

Transcription

2020-08-31 by myriam bols
It(em) katlijne beyaerts docht(er) henricx wijlen beyaerts vanden naebedde/
in p(rese)nc(ia) vanden sep(e)nen h(ier) nae besc(re)ve(n) heeft ghekent ende ghelijt/
dat hair peet(er) beyaert secretar(is) der stad van loven(e) hue(r) neve volcomelic/
betaelt heeft van allen den jairlijke p(ro)fijten die hair van hairs selfs/
weghen ende van weghen heylwijghen hair(er) sust(er) oick vanden naebedde/
v(er)schene(n) [sijn] totte(n) daghe toe van heden ende hair vallen sullen te kersmisse/
naestcomen(de) incluys vanden goiden arnts wijlen beyaerts huers oems/
bynne(n) loven(e) gheleghen den selve(n) pete(re)n dair af volcomelijck quijtschilden(de)/
P(ro)mitten(s) nullat(enu)s alloqui et erga quoscu(m)q(ue) recta(m) p(re)sta(r)e war(andia)[a(m)] cor(am)/
i(udoco) absoloens m(er)cels sept(embris) ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus