SAL8142, Act: R°83.2-V°83.1 (146 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°83.2-V°83.1  
Act
Date: 1473-10-01

Transcription

2020-03-18 by Véronique Bavin
It(em) de voirs(creven) jan coene gheertruyt sijn wijf in deen zijde lysbeth switte(n)/
in dande(re) ende jan de witte inde derde zijde te weten de voirs(creven) lijsbeth/
en(de) jan p(ri)[us] emanc(ipati) a pane p(re)d(i)c(t)e eor(um) m(at)ris de (con)sensu en(de) bij zijne jans/
vander hulst bried(er)s als maegh ende vrient der selv(er) kinde(re)n van wegen huers/
vad(er)s ende lodewijck baets als huer liede maegh van weghen der voirscr(even)/
huer liede moeder in pr(esen)c(ia) hebben ghelooft en(de) toegheseet der selv(er) huer/
moeder dat sij de drie vierghedeelte van allen den schulden die de voirs(creven)/
wijlen huer liede vader schuld(ich) es bleve(n) ende desgelijx de drie vie(re)ndeele/
van allen den schulden die de voirs(creven) huer liede moeder opden dach van heden/
schuld(ich) es hoedanich die sijn moghen ghelden draghen en(de) betalen sulle(n)/

//
te weten elck van hen drie p(ar)tijen voirs(creven) sijn derdel vanden/
selve(r) drie vierghedeelte ende der selv(er) huer moeder d(air) af/
schadeloes houden ontheffen ende ontlasten met alle coste en(de)/
co(m)me(r) Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus