SAL8142, Act: V°131.1 (229 of 811)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1473-11-06

Transcription

2020-03-21 by Véronique Bavin
It(em) na dien dat jan nijs vettewarier beslaghen hadde ende in rastamente/
gedaen xxx rijnsch(en) gulden(en) staende in handen (christ)iaens de nausnyde(re)/
bontwerckers die de selve (christ)iaen den abdt van vyleer sculdich es/
voe(r) zeke(re) deughdelike en(de) gewarighe schulden die de vors(creven) m(ijn) he(re)/
dabdt den voirs(creven) janne nijs van cleynen pe(n)ninghw(er)den sculdich es/
en(de) tselve zijn rastament met rechte vervolght heeft met der/
eender metter ander en(de) metter derder genechten gelijc hij dat/
met den diene(r) onss gened(ichs) h(ere)n gethoent heeft en(de) de conde d(air)aff/
gedaen aen h(ere)n pete(re)n de clerck p(ro)cureur sgoidshuys van vyleer gelijc/
hij oic dat metten selven diene(r) gethoent heeft en(de) met zijnder/
eed zijn schout solemplic geverificeert en(de) die gegroetst tott(er)/
so(m)men van iiii rijnsch(en) gulden(en) en(de) xix stuv(er)s te xx stuv(er)s/
den gulden(en) ende cost en(de) co(m)mer dair op geloepen met rechte So/
es gewesen dat de voirs(creven) jan nijs zijn voirs(creven) geverificeerde/
schout met coste en(de) co(m)me(r) van rechte aende voirs(creven) pe(n)ninge v(er)hale(n)/
sal Cor(am) scab(inis) in scampno no(vembris) vi
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus