SAL8142, Act: V°188.1 (325 of 811)
Search Act
previous | next
Act V°188.1  
Act
Date: 1473-12-15

Transcription

2021-04-17 by Véronique Bavin
It(em) Item jacobus de villair/
It(em) tusschen lambeerte magdareel in deen zijde ende arnde de smet/
van pelleberch in dande(re) es op heden voir den raide ghet(er)mineert/
alse van alsulken verreyken(e) als de voirs(creven) lambert uut clachten van/
hem opden voirs(creven) arnde ghedaen met rechte ghevordert heeft ende/
den selven smet alsoe met rechte verreyct met welken verreyken(e)/
hij lambert meynde te verhalen(e) een zeke(re) comescap die tusschen/
hem als cop(er)e ende den voirs(creven) arnde als vercop(er)e gheschiet was alsoe/
hij seyde van hond(er)t mudden grains Te weten(e) xx mudde(n) t(ar)wen/
xx mudden rox xx mudden g(er)sten xx mudde(n) hav(er)neels en(de) xx m(ud)[de(n)]/
erweten elck mudde van dien voir eene(n) guil(he)lmus schilt te xxiii/
stuv(er)s tstuck dat de voirs(creven) verreyckynghe sal blive(n) berustende/
sonder die opden voirs(creven) arnde de smet te exequeren(e) behoud(elic) dat/
de selve smet ghehouden sal sijn te rechte te comen(e) en(de) te rechte inne/
te stane teghen den voirs(creven) lambert vanden comescape(n) voirs(creven) ende/
acht(er)volghen(de) dien Soe hebben de voirs(creven) p(ar)tijen dach van rachte genome(n)/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) opden donderdach vanden jairgedynge(n)/
die nu come(n) sullen nae kersmisse naestcomen(de) o(m)me teghen malcande(re)n/
van des voirs(creven) steet rechts te plegen(e) ende oft e(n)nighe faute van/
dien wa(r)e inden voirs(creven) arnde de smet Soe sal de voirs(creven) lambert met/
sijne(n) verreyken(e) met rechte moghen voort vae(re)n cor(am) duffle vice burg(imagistr)[o]/
tybe burg(imagistr)[o] aliis de pleno (con)silio decembr(is) xv
ContributorsWalter De Smet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus