SAL8142, Act: V°235.1 (402 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°235.1  
Act
Date: 1474-01-19

Transcription

2020-09-21 by myriam bols
It(em) jan vander brugghen geheten met den ghelde woenen(de) opte grote/
merct heeft wettelic gemechticht (et)c(etera) henricken vander bruggen/
geheten met den gelde zijnen neve om alle des voirs(creven) jans/
tsijnze rinten pachten en(de) ande(re) sculden alsmen hem bynnen den/
lande van brabant en(de) van mechlen oft es elswair zo wair/
dat zij sculdich es of namails wesen sal en(de) zund(er)linge/
alsulken [goede] tsijze rinten en(de) sculden als hem aencomen en(de) v(er)storve(n)/
zijn moegen na en(de) vander doot gielijs wilen vander brugge(n)/
geheten met den gelde zijns brueders zo wair die bynnen den/
selve(n) landen en(de) plaetsen gelegen zijn te manen teyschen/
op te boe(re)n ende tontfanghen dair voe(r) te panden te daghen en(de)/
rastamente te leggen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt/
te schelden en(de) quitancie te gheven de selve [goede] tsijze rinten pachte(n)/
en(de) sculden met rechte te vervolgen ende te bedinghen die te wynne(n)/
en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voer alle gerichten dair dat/
behoeven en(de) te doen sal wesen en(de) alle poenten en(de) articulen va(n)/
rechte d(air) toe te vorde(re)n die na recht of costume vand(er) plaetsen/
dair dat geboert behoiren moegen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera)/
Geloven(de) vast (et)c(etera) cor(am) tybe burg(imagistro) iud(oco) abs(oloens) lynden ja(nuarii) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus