SAL8142, Act: V°252.4 (437 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°252.4  
Act
Date: 1474-01-30

Transcription

2020-10-17 by myriam bols
Item jan maten en(de) jan mechele(re) als geleit tott allen den/
goeden have en(de) erve jans creyte hebben ontsedt op/
eenen borge te daghe en(de) te rechte [te comen] alsulken goeden h(ier)/
na genoempt te weten(e) ii swertte ketels ii cope(re)n pa(n)ne(n)/
ii pair slapelaken(en) een gheveelt? amelaken i cleyn dwelen/
ii tynnen platteele iii oirkussen(en) i rode sargie en(de) een bedde/
metten hoetpoluwe als katlijne marte des vors(creven) jans/
creyte beslagen hadde Inde est fid(eiussor) damal de viler et/
p(ri)mi duo cor(am) blanck(aert) m(er)cels ja(nuarii) x ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus