SAL8142, Act: V°270.6-R°271.1 (472 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°270.6-R°271.1  
Act
Date: 1474-02-09

Transcription

2020-10-24 by myriam bols
Cu(m) cond(icione) dat hem elc hier mede sal moegen behulpen dat hij vander
//
voirs(creven) borchtocht costelois gehouden worde vander vors(creven) borchtocht en(de)/
dairaf met allen costelois ontslaghen alst hem gelieft ende oic/
verricht van allen costen en(de) lasten die hij d(air)om sal moegen/
hebben of liden in e(n)nigher manie(re)n dwelck hen de voirs(creven)/
gehuysschen tot heurer maniss(en) a(ut) alt(erius) oic also gelooft hebben/
te doen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus