SAL8142, Act: V°288.4 (496 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°288.4  
Act
Date: 1474-02-19

Transcription

2020-10-31 by myriam bols
It(em) jan le bonier de jonghe soen jans le bonier met heylwigen zijnre moed(er)/
inden name van hen selven en(de) inden name svoirs(creven) jans le bonier svad(er)s/
dien zij in desen op hen genomen hebben en(de) gelooft te v(er)vaene die/
dach van rechte hebben inde banck te laetwijck tegen reynnarde le bonier/
op en zaterdaghe naistcomen(de) van zek(ere)n goeden ald(aer) gelegen ende/
gebleven na de doot jans wilen le bonier in p(rese)ncia (et)c(etera) Hebben gelooft/
den voirs(creven) reynnarde dat zij ten voirs(creven) zat(er)daghe te laetwijc vors(creven)/
voe(r) tgericht ald(aer) niet volgen en zullen noch compare(re)n mair hebben/
beide de voirs(creven) p(ar)tien dach van rechte genomen opten selven zaterdach/
te compare(re)n voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven om ald(aer) rechts te plegen/
van alsulken verbonde en(de) tractate als de voirs(creven) reynnard heeft met/
scepen(en) brieven van loeven aengaende den goeden voirscr(even) cor(am) blanck(aer)t/
hoeven tsaterd(aighs) febr(uarii) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus