SAL8142, Act: V°289.2 (497 of 811)
Search Act
previous | next
Act V°289.2  
Act
Date: 1474-02-21

Transcription

2020-10-31 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont dat dieric van langrode/
onse ingeseten(en) poirte(r) en(de) heeft geconstituert janne rogge/
woenen(de) inden casteele van rijsele alle en(de) yegewelcke zijn/
schulden die een geheten peerart bailliu van meenen/
meest(er) henric vand(er) kattullen jan coeket mychiel quenal en(de)/
meer and(er) p(er)sone inden lande van vlaende(re) woenen(de) en(de)/
v(er)ke(re)nde en(de) d(aer) omtrent den selven diercken sculdich zijn/
te mane(n) teysschen tontfangen d(aer) voir te panden rast(amente) te doen/
leggen die met rechte te vervolgen na costume vand(er) plaetse(n)/
(et)c(etera) te replice(re)n (et)c(etera) getuygen te leiden (et)c(etera) quitan(cie) te gheven (et)c(etera)/
en(de) vortaen generalic (et)c(etera) Promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) roel(ofs) burg(imagistro) lyemingen abs(oloens) iud(oco) febr(uarii) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus