SAL8142, Act: V°301.1 (526 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°301.1  
Act
Date: 1474-03-01

Transcription

2020-11-13 by myriam bols
Item vanden gedinghe dat geweest is inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen reynuwarde le bonnier/
ter eender zijden en(de) janne le bonnier zijnen brueder/
ter ande(re) alse van seke(re) quijtsceldingen en(de) guedingen die/
de vors(creven) reynuart meynde dat hem zijn vors(creven) brued(er)/
sculdich was te doen na daflivich(eit) van zijnen vad(er) en(de)/
moed(er) die beide van live t(er) doot come(n) wa(r)en vand(en)/
goeden have en(de) erve die he(n) bleven wa(r)en van vad(er)/
en(de) moed(er) vors(creven) na uutwisen van seke(re)n scepen(en) brieven/
van loven(e) d(air) op gemaect vand(er) daet xiiii[c] liii febr(uarii)/
xi die inden rechte gelesen wa(r)en Dair af de vors(creven)/
jan hielt de contrarie met diversen worden hem ind(en)/
rechte luttel tot desen dienen(de) Was gewijst bijden he(re)n/
scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers na aensp(ra)ke en(de)/
verantwerden van beide den p(ar)tien dat de vors(creven) jan/
le bonnier gehouden sal zijn den vors(creven) reynuwaerde/
sijn scepen(en) brieve vors(creven) te voldoene en(de) heeft de/
vors(creven) jan opden vors(creven) reynuwarde and(er)s yet te volge(n)/
dat hij dat doe met rechte p(rese)ntib(us) lyemi(n)gen mych(aele)/
abs(oloens) blanck(aert) hoeven lynden m(ar)cii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus