SAL8142, Act: V°395.1 (692 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°395.1  
Act
Date: 1474-05-07

Transcription

2021-02-12 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan van oppendorp heeft geordineert gestelt/
en(de) gemaict en(de) met des(er) l(ette)ren ordineert stelt ende maict zijn p(ro)cur(eur)s/
en(de) voirgang(er)s mertene van oppendorp zijnen sone wout(ere)n van wanghe/
diene(r) svors(creven) jans janne otten colijne van ruysmale woenen(de) beide/
te halen wout(ere)n vanden broecke soen wilen wouters henrick(e) aussems en niet anssems denk ik/
beide van nederlynthe(r) en(de) wille(m)me van leefdale woenen(de) te lov(en)/
in alle(n) des vors(creven) constitueerd(er)s saken geschillen ende bederven/
die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Geven(de) ende verleenende/
de vors(creven) constitueerd(er) den vors(creven) zinen p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizunder/
thoenre des(er) volcomen macht auctoriteit en(de) zunderlinghe beveil/
alle de selve saken met rechte te verwaren te beschudden te vervolge(n)/
en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegelike(n)/
daer dat behoeven sal mogen Ende desgelijcx om alle des/
vors(creven) constitueerd(er)s tsijze ringen pachten en(de) ande(re) schulden dieme(n)/
hem nu sculdich es oft namails wesen sal te manen teyschen/
quijt te scelden en(de) quitancie te gheven d(aer) voe(r) te panden te dagen/
en(de) rastemente te leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe d(aer)af/
te maken en(de) alle(n) des vors(creven) constitueerd(er)s goede hoedanich die/
zijn te verhue(re)n te verpachten en(de) met jairscharen uut te gheven/
En(de) oic de selve tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte te/
vervolgen en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen talle(n)/
plaetsen en(de) voir alle gerichten dair dat behoeven en(de) te doen sal/
wesen en(de) alle manie(re)n en(de) articulen van rechte dair toe te vord(ere)n die/
na recht of costume vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren/
moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orberlic duncken selen En(de) voerts/
alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast cu(m) (com)put(acione) (et) revoc(acione) cor(am) duffle/
sub(stitu)[to] abs(oloens) miles blanck(aer)t scabinis maii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus