SAL8142, Act: V°404.1 (712 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°404.1  
Act
Date: 1474-05-11

Transcription

2021-02-21 by myriam bols
It(em) de vors(creven) lod(ewijc) gheerts in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt/
inde(n) name en(de) tot behoef daneels va(n) voshem dat hem de/
selve daneel dueghdelic geleent heeft de vors(creven) silve(re)n scale/
en(de) iiii lepele die hij den vors(creven) gorise voir tvoldoen de/
betalinge d(er) vors(creven) xii peet(er)s te pande gesedt heeft/
geloven(de) d(aer) o(m)me de selve lod(ewijc) den vors(creven) daneele dat/
hij sijn pande d(aer) af ongepraemt houde(n) sal en(de) de vors(creven)/
scult tot hue(re)n vors(creven) valdage betale(n) en(de) [de selve pa(n)de] den vors(creven) daneele/
alsd(an) scadeloes ov(er)leve(re)n en(de) doen volge(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus