SAL8142, Act: V°47.3,R°48.1 (76 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°47.3,R°48.1  
Act
Date: 1473-08-30

Transcription

2020-09-29 by myriam bols
It(em) de vors(creven) claes bij bijwesen en(de) (con)sente des vors(creven)/
mathijs sijns oems en(de) momboirs heeft gekint en(de)/
gelijt dat hij ov(er)gegeve(n) heeft den vors(creven) ja(n)ne vanden/
berghe eene(n) lijftocht brief van x rins gul(den) lijftochte(n)/
xxxviii gr(ipen) vlaems voir elke(n) rins gul(den) gerekent/
tot sine(n) live die hij heeft opde stat va(n) zierixzee/
en(de) den selve(n) ja(n)ne vanden berghe volcome(n) macht en(de)/
auctotiteit gegeve(n) en(de) sine(n) gerechte(n) gewarige(n) bode/
gemaect va(n) dier lijftochte(n) te heffen en(de) te bue(re)n en(de)/
quitan(cie) d(aer) af te moge(n) geve(n) en(de) al dat te doene dat
//
de vors(creven) claes selve doen soude mogen Behoud(elic) dat/
tghene des de vors(creven) jan vanden berghe d(aer) mede heffen/
sal den selve(n) clase en(de) mathijse ten afslege come(n) sal/
vanden xxii rins gul(den) hem bide(n) vorg(enoemde) clase en(de) mathijse/
ind(er) voirgaend(er) geluften begrepen geloeft En(de) soe/
wa(n)neer de selve jan vanden berghe soe vele gehave(n)/
sal hebbe(n) als de vors(creven) xxii rins gul(den) loepe(n) mach [moghe(n)] dat/
dan de selve jan vanden berghe den vorg(enoemde) mathijse/
den vors(creven) lijftocht brief vanden x rins gul(den) uut diens/
handen den selve(n) brief come(n) is ombelet sal late(n) volgen/
en(de) alsd(an) sal de selve claes sijn gehouden quitan(cie) te geven/
va(n) tgene des de vors(creven) ja(n) vande(n) b(er)ghe gehave(n) sal hebbe(n)/
oft te mi(n)sten de selve quita(n)cie(n) die jan ja(n) vande(n) b(er)ge d(aer)/
af gegeve(n) sal hebbe(n) te ratifice(re)n It(em) dese(n) nochta(n) niet/
wed(er)staen(de) sal de vors(creven) jan vande(n) b(er)ghe met sine(n) scepen(en)/
brieve sijn recht moge(n) volgen soe dat nae inhouden/
des selfs scepen(en) briefs behoert m(air) de(n) selve(n) ja(n)ne va(n)den/
b(er)ghe betalinge ged(aen) sijnde vande(n) xxii r(ins) gul(den) vors(creven) soe/
salle(n) de vors(creven) claes en(de) mathijs quijt en(de) los sijn en(de) te/
des(er) meyni(n)gen sal de(n) selve(n) lijftocht brief vande(n) x rins/
gul(den) ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de) cor(am) tijbe burg(imagistr)[o] blanck(aer)t lynde(n)/
scab(inis) aug(usti) pe(nulti)[ma]
ContributorsMi-Je Van Gils , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Add. 1
LanguageLatinum

Transcription

2020-09-29 by myriam bols
It(em) l(itte)re pensio(n)is/
x flor(enorum) renen(sium)/
h(ab)e(tur) in armario/
penes alias/
l(itte)ras i(bi)d(em) sub/
scab(inis) po sitas/
ContributorsMi-Je Van Gils , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Add. 2
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-29 by myriam bols
Desen brief van zierixee/
es ghegeve(n) de(n) voirs(creven) claese bastijns ten bevele laureys van wynghe burg(ermeester) op caucie/
dat obeert trabukier barbier die getruwt heeft lijsbette(n) bastijns docht(er) des vors(creven) wijle(n) [mathijse] bastijns/
dair voe(r) inne steet en(de) gelooft heeft tegen eene(n)yegelijken warant te zijne dec(embris) xxii/
a(n)no lxxvii en(de) alsoe es dese (con)d(ici)[e] ten bevele als bove(n) te nyeute ged(aen)/
ContributorsMi-Je Van Gils , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-05-09 by The Administrator